Vanliga frågor till en assistansförmedling i Halland

Vilka är de vanligaste frågorna som en assistansförmedling får? Vi presenterar några av de frågor som en assistansförmedling i Halland visar på sin webbplats.

Är det svårt att byta bolag för assistans?

Nej, det är mycket enkelt. Kontakta det assistansbolag du vill byta till. De kan hjälpa till med hela processen. Vet du inte vilket bolag du vill byta till? Kontakta en assistansförmedling i Halland som kan hjälpa till i urvalsprocessen.

Vad betyder ett PAN-avtal?

PAN-avtal används bland annat när en anhörig ska agera personlig assistent. Med andra ord en person som inte har adekvat utbildning. En sak som är specifikt är att anställningen helt och hållet är knuten till dig som brukare. Får du inte längre assistans – blir även personen helt uppsagd. Det finns inget krav att kommunen ska anställa den personen till någon annan brukare.

Hur anlitas en assistansförmedling i Halland?

I Halland finns knappt 400 personer som har personlig assistans. Detta med allt från någon timme per dag till dygnet runt. Eftersom så många behöver hjälp finns även ett relativt stort antal assistansbolag. Dessutom finns ett par assistansförmedlingar som hjälper till att jämföra och hitta rätt assistansbolag till brukarna. Att anlita dessa är gratis och sker enklast genom att kontakt tas via mail/telefon/kontaktformulär. Därefter diskuteras olika lösningar och hur hjälpen ska ges.

Jämför en assistansförmedling enbart privata bolag?

Ja det är vanligast att en assistansförmedling enbart jämför de privata bolagen och därmed inte kommunen som ett alternativ. Samtidigt är det också det absolut vanligaste valet. Statistik från Försäkringskassan anger att nästan 70 % av alla assistansberättigade i Halland väljer att få hjälpen från ett privat bolag.

Vad är skillnaden mellan kommunal och privat assistans?

Här finns något olika åsikter men just denna assistansförmedling menar att valfriheten blir större med att privat bolag. Kommunen kan ha sin personal mer ”uppbunden i verksamheten” och därmed krävs det att de får jobb. Det skulle i så fall innebära att brukaren tydligare kan avgöra vilken assistent som ska utföra jobbet med det privata alternativet. Men detta beror självklart på hur stort assistansbolag det handlar om.

Veta mer?

  • Ring kommunen och be att få prata med handläggare inom personlig assistans
  • Kontakta en assistansförmedling, vilka är väl insatta i ämnet
  • Läs mer på Försäkringskassan.se

Att utvärdera parrådgivning i Haninge

Svårt att komma överens inom förhållandet? Vill ni ta steget framåt och hitta en lösning – oavsett om det innebär att ni fortsätter vara ett par eller går skilda vägar. Då kan parrådgivning vara en lösning. Här visar vi hur det fungerar och vad det kostar.

Familjerådgivning:

Alla kommuner erbjuder familjerådgivning där även parrådgivning ingår. Orsaken att det heter familjerådgivning är att rådgivningen inte enbart är mellan par utan kan lika gärna vara mellan exempelvis mamma och son eller gruppsamtal med flera familjemedlemmar. Parrådgivning ligger inte under den allmänna vården vilket innebär att några journaler inte behöver föras och man kan till och med gå dit anonym.

Utbildade familjerådgivare via kommun eller privat företag

Kommunen har generellt egna familjerådgivare som kan bokas. Men i Haninge, i likhet med andra kommuner, går det även att boka privata parrådgivning och gå till dessa för att få exakt samma hjälp. Det är då noga att man först kontrollerar att de har samarbete med kommunen vilket innebär att kostnaden blir exakt samma oavsett om kommunen hade valts eller detta privata alternativ.

Kostnad:

Förutsatt att familjerådgivaren har avtal med Haninge kommun erbjuds subventionerat pris. Priset är 500 kr per tillfälle och vid parrådgivning kan man räkna med att ett tillfälle tar 90 minuter. Som grund får man gå 5 tillfällen med denna subvention. I vissa tillfällen kan flera tillfällen erbjudas men det är inget man kan utgå ifrån. Självklart går det även att fortsätta med fler samtal efter dessa 5 men då till ordinarie pris och därmed utan subvention. Det är kommunen som avgör kostnaden och det skiljer något mellan olika kommuner. Det finns kommuner i Stockholm där priset är 350 kr och 400 kr även om många har samma prisnivå som Haninge, dvs 500 kr. Fem gånger med 90 minuters samtal kostar alltså totalt 2500 kr. Delas kostnaden blir det 1250 kr per person. En summa som de flesta är villiga att betala för att hitta nya vägar framåt i ett förhållande som för tillfället utvecklas åt fel håll.

Avbokning

För subventionerat tillfälle är det viktigt att avbokning sker minst 24 timmar innan tillfället. I annat fall kan rådgivaren debitera hela kostnaden oavsett om ni dyker upp eller inte. Sker avbokning senare och läkarintyg kan påvisa orsak till avbokning kan fakturan strykas.

 

Fördelar med att använda assistansförmedling

När du ska välja, eller byta, assistansbolag finns två vägar. Antingen söker du upp flera bolag som möter dina behov på egen hand – eller låter en assistansförmedling göra det. Att gå via assistansförmedling har flera fördelar. I artikeln ”Fördelar med assistans från assistansbolag i Västra Götaland” nämner företaget Assistansförmedling.se följande fördelar. (Fördelar som självklart även gäller utanför Västra Götaland)

Assistansförmedling kan ”rama in” dina behov

Det är kommunens utredare som avgör vilket behov du har och därmed vilken hjälp som du har rätt till. Men hjälpen kan utföras på olika sätt, av olika assistenter och med olika grundtankar gällande arbetssätt. Har du inte haft assistans tidigare kan det vara skönt att få hjälp med ”rama in” vad du tycker väger tyngst gällande assistansen. Vad är mycket viktigt – vad är mindre viktigt?

De gör hela jämförelsen

Varför kontakta flera assistansbolag – när någon annan kan göra det åt dig. Det kan liknas med hur Insplanet jämför försäkringar eller Flygresor.se jämför flygresor. En tjänst som är gratis och som på något sätt hjälper personen att hitta rätt alternativ. Det skulle kunna vara att en person i Göteborg vill byta assistansbolag och därmed kontaktar en förmedlare som kartlägger önskemålen och undersöker om det finns bolag i Västra Götaland som kan ge den hjälp som efterfrågas. Kontakter och jämförelser som man därmed slipper att göra själv.

Kvalitetskontroll

En assistansförmedling har ofta mycket hårda krav på de bolag som de samarbetar med. De skulle förstöra sitt eget rykte om de råkade samarbete med ett oseriöst företag. Det finns förmedlare som anger att de kontrollerar sina samarbetande assistansbolag på över 20 olika punkter innan de väljer att börja samarbeta med dem. Det skapas därmed en extra trygghet att assistansbolagen är seriösa och har en kontrollfunktion på sig.

Mer om: Assistansförmedling.se

Assistansförmedling.se grundades 2010 och jobbar främst med att hjälpa personer att genomföra byte av assistansbolag alternativt hitta ett passande bolag efter att man fått beviljad assistans. Till viss del hjälper de även personer att få assistansen beviljad. Under ”Aktuellt” hittas artiklar kring att ansöka om, jämföra och byta assistans. Där hittas exempelvis artiklar som ”Välja eller byta assistansbolag – därför ska du anlita hjälp” samt ”Fördelarna med att gå via en assistensförmedling”. Artiklarna hittas på Assistansförmedling.se/aktuellt.