Eft parterapi är effektivt för många par

Inom emotionellt fokuserad parterapi så fokuserar ni på att fördjupa och förbättra er realtion bland annat genom att arbeta med er anknytning. Det är en välbeprövad metod som har haft goda resultat enligt forskningen.

Emotionellt fokuserad terapi förkortas EFT och det är en mycket populär terapimetod när det gäller parterapi. Det är en så kallad korttidsterapi (8-20 sessioner) som har goda resultat enligt forskningen. Denna typ av terapimetod uppfyller kriterierna för en validerad behandling enligt American Psychological Association och den har använts av många olika forskare och psykologer i olika typer av miljöer där den haft goda resultat. Eft parterapi går ut på att skapa en positiv förändring i form av bland annat ett förbättrat samspelsmönster. Eft parterapi har även som mål att förändra och förbättra tillgången till emotionella gensvar och ska även skapa en trygg anknytning för paret. Eft parterapi är uppdelad i 3 nivåer och 9 steg. Det är alltså en terapimetod som är strukturerad och tydlig för paret att följa. Det finns olika vändpunkter i metoder som är tydliggjorda och som kopplas till resultatet. Eftersom eft parterapi har så hög generaliserbarhet så betyder det att den går att använda på många olika typer av par med många olika typer av problem. Det är alltså en terapimetod med mycket bred tillämpning. Terapimetiden skapades på 80-talet av en kvinna som heter Sue Johnson men har såklart utvecklats under året som gått.

Om parterapi samt anknytning mellan vuxna

Inom eft parterapi så förstår man en kärleksrelation mellan vuxna som en anknytning. När en parrelation upplevs befinna sig i kris upplever många detta som djupt traumatiskt. Inom eft parterapi får man förklaringar för dessa känslor och kan arbeta med att fördjupa och utveckla relationen. Genom eft parterapi får ni verktyg att skapa en starkare anknytning mellan er i paret. Inom eft parterpi så ses problem som något som skapas och bibehålls genom ömsesidigt absorberande av negativa emotionella tillstånd. Inom denna typ av parterapi får ni lära er om vad det är som definierar kärleksrelationer och hur ni som par kan arbeta för att få en trygg anknytning och göra er relation starkare och bättre.