Att utvärdera parrådgivning i Haninge

Svårt att komma överens inom förhållandet? Vill ni ta steget framåt och hitta en lösning – oavsett om det innebär att ni fortsätter vara ett par eller går skilda vägar. Då kan parrådgivning vara en lösning. Här visar vi hur det fungerar och vad det kostar.

Familjerådgivning:

Alla kommuner erbjuder familjerådgivning där även parrådgivning ingår. Orsaken att det heter familjerådgivning är att rådgivningen inte enbart är mellan par utan kan lika gärna vara mellan exempelvis mamma och son eller gruppsamtal med flera familjemedlemmar. Parrådgivning ligger inte under den allmänna vården vilket innebär att några journaler inte behöver föras och man kan till och med gå dit anonym.

Utbildade familjerådgivare via kommun eller privat företag

Kommunen har generellt egna familjerådgivare som kan bokas. Men i Haninge, i likhet med andra kommuner, går det även att boka privata parrådgivning och gå till dessa för att få exakt samma hjälp. Det är då noga att man först kontrollerar att de har samarbete med kommunen vilket innebär att kostnaden blir exakt samma oavsett om kommunen hade valts eller detta privata alternativ.

Kostnad:

Förutsatt att familjerådgivaren har avtal med Haninge kommun erbjuds subventionerat pris. Priset är 500 kr per tillfälle och vid parrådgivning kan man räkna med att ett tillfälle tar 90 minuter. Som grund får man gå 5 tillfällen med denna subvention. I vissa tillfällen kan flera tillfällen erbjudas men det är inget man kan utgå ifrån. Självklart går det även att fortsätta med fler samtal efter dessa 5 men då till ordinarie pris och därmed utan subvention. Det är kommunen som avgör kostnaden och det skiljer något mellan olika kommuner. Det finns kommuner i Stockholm där priset är 350 kr och 400 kr även om många har samma prisnivå som Haninge, dvs 500 kr. Fem gånger med 90 minuters samtal kostar alltså totalt 2500 kr. Delas kostnaden blir det 1250 kr per person. En summa som de flesta är villiga att betala för att hitta nya vägar framåt i ett förhållande som för tillfället utvecklas åt fel håll.

Avbokning

För subventionerat tillfälle är det viktigt att avbokning sker minst 24 timmar innan tillfället. I annat fall kan rådgivaren debitera hela kostnaden oavsett om ni dyker upp eller inte. Sker avbokning senare och läkarintyg kan påvisa orsak till avbokning kan fakturan strykas.