Vanliga frågor till en assistansförmedling i Halland

Vilka är de vanligaste frågorna som en assistansförmedling får? Vi presenterar några av de frågor som en assistansförmedling i Halland visar på sin webbplats.

Är det svårt att byta bolag för assistans?

Nej, det är mycket enkelt. Kontakta det assistansbolag du vill byta till. De kan hjälpa till med hela processen. Vet du inte vilket bolag du vill byta till? Kontakta en assistansförmedling i Halland som kan hjälpa till i urvalsprocessen.

Vad betyder ett PAN-avtal?

PAN-avtal används bland annat när en anhörig ska agera personlig assistent. Med andra ord en person som inte har adekvat utbildning. En sak som är specifikt är att anställningen helt och hållet är knuten till dig som brukare. Får du inte längre assistans – blir även personen helt uppsagd. Det finns inget krav att kommunen ska anställa den personen till någon annan brukare.

Hur anlitas en assistansförmedling i Halland?

I Halland finns knappt 400 personer som har personlig assistans. Detta med allt från någon timme per dag till dygnet runt. Eftersom så många behöver hjälp finns även ett relativt stort antal assistansbolag. Dessutom finns ett par assistansförmedlingar som hjälper till att jämföra och hitta rätt assistansbolag till brukarna. Att anlita dessa är gratis och sker enklast genom att kontakt tas via mail/telefon/kontaktformulär. Därefter diskuteras olika lösningar och hur hjälpen ska ges.

Jämför en assistansförmedling enbart privata bolag?

Ja det är vanligast att en assistansförmedling enbart jämför de privata bolagen och därmed inte kommunen som ett alternativ. Samtidigt är det också det absolut vanligaste valet. Statistik från Försäkringskassan anger att nästan 70 % av alla assistansberättigade i Halland väljer att få hjälpen från ett privat bolag.

Vad är skillnaden mellan kommunal och privat assistans?

Här finns något olika åsikter men just denna assistansförmedling menar att valfriheten blir större med att privat bolag. Kommunen kan ha sin personal mer ”uppbunden i verksamheten” och därmed krävs det att de får jobb. Det skulle i så fall innebära att brukaren tydligare kan avgöra vilken assistent som ska utföra jobbet med det privata alternativet. Men detta beror självklart på hur stort assistansbolag det handlar om.

Veta mer?

  • Ring kommunen och be att få prata med handläggare inom personlig assistans
  • Kontakta en assistansförmedling, vilka är väl insatta i ämnet
  • Läs mer på Försäkringskassan.se