Ansöka om personlig assistans – så går det till

Om man tror att man själv eller någon nära anhörig har rätt till personlig assistans krävs en ganska lång och jobbig process innan allt är klart. Det första men behöver göra är att ansöka, antingen hos kommunen eller hos försäkringskassan beroende på hur behovet ser ut. Här kan du läsa mer om hur man ansöker när behovet är större och överstiger 20 timmar per vecka.

Ansöka om personlig assistans – steg för steg

Det är inte så svårt att ansöka om personlig assistans men det behövs flera steg innan man får ett beslut:

  • Läkarutlåtande – För att kunna ansöka om personlig assistans krävs först att man får ett läkarutlåtande. I utlåtandet kan det till exempel stå vilken typ av funktionsnedsättning eller sjukdom man har och en beskrivning på hur den påverkar livet.
  • Ansökan till Försäkringskassan – När man har sitt läkarutlåtande är det dags att fylla i själva ansökan. Det kan man göra direkt på nätet, alternativt på blankett, för man kortfattat beskriver sin situation. Samtidigt skickar man även in läkarutlåtandet så att det finns ett underlag för ansökningen.
  • Möte med handläggare – När ansökan kommit in och gåtts igenom kommer en handläggare att kontakta den som gjort ansökan. Man bokar då in ett personligt möte och det sker ofta i det egna hemmet. Här går man mer noggrant igenom den livssituation man har, vad det är man inte klarar av på egen hand och hur stort behovet av personlig assistans är.Detta är för många ett väldigt jobbigt moment – det kan kännas som att man blir granskad från topp till tå, kanske till och med ifrågasatt kring sitt funktionshinder, men det är nödvändigt för att kunna fatta ett beslut kring hur många timmars personlig assistans man kan tänkas behöva. Timmarna räknas per vecka och man tittar på något som kallas för grundläggande behov. Man kan bara få assistansersättning från Försäkringskassan om behovet överstiger 20 timmar per vecka.
  • Beslutet fattas – När handläggaren har den information som han eller hon behöver, samt har bildat sig en uppfattning kring det aktuella fallet så är det dags för ett beslut att fattas. Detta kan dessvärre ta ett tag men man bör ha fått ett svar inom 4 månader. 
Om beslutet godkänns och timmarna överstiger 20 timar bestämmer man sedan själv vem som ska verkställa och ansvara för assistansen.