Företagslarm – De tre grundkomponenterna

Företagslarm – De tre grundkomponenterna

Ett företagslarm består generellt av tre grundkomponenter varpå man sedan kan beställa tillägg som skapar ytterligare trygghet. Börja med brand-, inbrott- och överfallslarm för att skapa ett säkrare företag.

Brandlarmet

I stort sett alla företag har brandlarm men det är mycket stor skillnad på de olika larmen. De absolut enklaste är enbart larm som tjuter vid rök och som därmed larmar de som finns i lokalen. Men det vanligaste inom företagslarm är att brandlarmet är kopplat till en larmcentral. Finns även kamera kan larmcentralen se om det brinner och påtala detta för brandkåren. Generellt sker utryckning oavsett orsak även om ytterligare information underlättar för brandbekämpning.

Statistik som presenteras på Securitasdirect.se anger att ca 3000 företag drabbades av brand under 2015. Det innebär att åtta företag per dag utsätts för brandskador. Med ett effektivt brandlarm inkopplat i företagslarmet kan risken minska för stora skador på egendom.

Brandlarmet kan även vara ihopkopplat, via företagslarmet, med andra larm. Det innebär exempelvis att man i överfallslarmet kan få varning för brand.

Inbrottslarm

Nästa ”grundsten” i ett företagslarm är inbrottslarmet. Först skapas ett skalskydd genom att larmet löses ut om dörren öppnas eller ett fönster kastas sönder med en sten. I detta fall används klassiska bryt- eller vibrationslarm på skalet.

För att ingen ska kunna gömma sig i byggnaden under dagen, och sedan stjäla saker under natten, används rörelsedetektorer. Skulle någon röra sig under natten aktiverar dessa sensorer larmet. Även denna del brukar vara kopplad till larmbolaget som via kameror kan försöka se och även kommunicera med de som är i lokalen.

Det finns även inbrottslarm som enbart fokuserar på säkerhet för ett rum. Skulle någon gå in i rummet kan rummet fyllas med rök eller skum vilket gör det ”omöjligt” att arbeta ostört för att hitta värdefulla produkter eller borra sig in i ett kassaskåp.

Överfallslarm

Det är inte alltid som överfallslarm ingår i ett företagslarm. Det beror främst på vilken verksamhet som företaget driver och om det finns risk för överfall och rån. I butiker är det mycket vanligt med överfallslarm medan det inom kontorsområden snarare är fokus på inbrottslarm, brandlarm och tillägg till dessa.

Överfallslarm finns både som bärbara positionslarm och fasta larmknappar. Ofta kombineras dessa så att man alltid snabbt kan nå en larmknapp.

Fördelar med att använda assistansförmedling

När du ska välja, eller byta, assistansbolag finns två vägar. Antingen söker du upp flera bolag som möter dina behov på egen hand – eller låter en assistansförmedling göra det. Att gå via assistansförmedling har flera fördelar. I artikeln ”Fördelar med assistans från assistansbolag i Västra Götaland” nämner företaget Assistansförmedling.se följande fördelar. (Fördelar som självklart även gäller utanför Västra Götaland)

Assistansförmedling kan ”rama in” dina behov

Det är kommunens utredare som avgör vilket behov du har och därmed vilken hjälp som du har rätt till. Men hjälpen kan utföras på olika sätt, av olika assistenter och med olika grundtankar gällande arbetssätt. Har du inte haft assistans tidigare kan det vara skönt att få hjälp med ”rama in” vad du tycker väger tyngst gällande assistansen. Vad är mycket viktigt – vad är mindre viktigt?

De gör hela jämförelsen

Varför kontakta flera assistansbolag – när någon annan kan göra det åt dig. Det kan liknas med hur Insplanet jämför försäkringar eller Flygresor.se jämför flygresor. En tjänst som är gratis och som på något sätt hjälper personen att hitta rätt alternativ. Det skulle kunna vara att en person i Göteborg vill byta assistansbolag och därmed kontaktar en förmedlare som kartlägger önskemålen och undersöker om det finns bolag i Västra Götaland som kan ge den hjälp som efterfrågas. Kontakter och jämförelser som man därmed slipper att göra själv.

Kvalitetskontroll

En assistansförmedling har ofta mycket hårda krav på de bolag som de samarbetar med. De skulle förstöra sitt eget rykte om de råkade samarbete med ett oseriöst företag. Det finns förmedlare som anger att de kontrollerar sina samarbetande assistansbolag på över 20 olika punkter innan de väljer att börja samarbeta med dem. Det skapas därmed en extra trygghet att assistansbolagen är seriösa och har en kontrollfunktion på sig.

Mer om: Assistansförmedling.se

Assistansförmedling.se grundades 2010 och jobbar främst med att hjälpa personer att genomföra byte av assistansbolag alternativt hitta ett passande bolag efter att man fått beviljad assistans. Till viss del hjälper de även personer att få assistansen beviljad. Under ”Aktuellt” hittas artiklar kring att ansöka om, jämföra och byta assistans. Där hittas exempelvis artiklar som ”Välja eller byta assistansbolag – därför ska du anlita hjälp” samt ”Fördelarna med att gå via en assistensförmedling”. Artiklarna hittas på Assistansförmedling.se/aktuellt.