Företagslarm – De tre grundkomponenterna

Företagslarm – De tre grundkomponenterna

Ett företagslarm består generellt av tre grundkomponenter varpå man sedan kan beställa tillägg som skapar ytterligare trygghet. Börja med brand-, inbrott- och överfallslarm för att skapa ett säkrare företag.

Brandlarmet

I stort sett alla företag har brandlarm men det är mycket stor skillnad på de olika larmen. De absolut enklaste är enbart larm som tjuter vid rök och som därmed larmar de som finns i lokalen. Men det vanligaste inom företagslarm är att brandlarmet är kopplat till en larmcentral. Finns även kamera kan larmcentralen se om det brinner och påtala detta för brandkåren. Generellt sker utryckning oavsett orsak även om ytterligare information underlättar för brandbekämpning.

Statistik som presenteras på Securitasdirect.se anger att ca 3000 företag drabbades av brand under 2015. Det innebär att åtta företag per dag utsätts för brandskador. Med ett effektivt brandlarm inkopplat i företagslarmet kan risken minska för stora skador på egendom.

Brandlarmet kan även vara ihopkopplat, via företagslarmet, med andra larm. Det innebär exempelvis att man i överfallslarmet kan få varning för brand.

Inbrottslarm

Nästa ”grundsten” i ett företagslarm är inbrottslarmet. Först skapas ett skalskydd genom att larmet löses ut om dörren öppnas eller ett fönster kastas sönder med en sten. I detta fall används klassiska bryt- eller vibrationslarm på skalet.

För att ingen ska kunna gömma sig i byggnaden under dagen, och sedan stjäla saker under natten, används rörelsedetektorer. Skulle någon röra sig under natten aktiverar dessa sensorer larmet. Även denna del brukar vara kopplad till larmbolaget som via kameror kan försöka se och även kommunicera med de som är i lokalen.

Det finns även inbrottslarm som enbart fokuserar på säkerhet för ett rum. Skulle någon gå in i rummet kan rummet fyllas med rök eller skum vilket gör det ”omöjligt” att arbeta ostört för att hitta värdefulla produkter eller borra sig in i ett kassaskåp.

Överfallslarm

Det är inte alltid som överfallslarm ingår i ett företagslarm. Det beror främst på vilken verksamhet som företaget driver och om det finns risk för överfall och rån. I butiker är det mycket vanligt med överfallslarm medan det inom kontorsområden snarare är fokus på inbrottslarm, brandlarm och tillägg till dessa.

Överfallslarm finns både som bärbara positionslarm och fasta larmknappar. Ofta kombineras dessa så att man alltid snabbt kan nå en larmknapp.