Interim VD– för ökad enkelhet

Företag är alltid i ständig förändring, ibland är de större och ibland är de mindre. Det är ofrånkomligt att det kommer att bli övergångsperioder för att ta företaget till nästa nivå. Ett företage kanske inte har så mycket kunskap om nästa steg och behöver därför utbilda personalen. I dessa fall är det optimalt att anställa en interim VD som passar rollen och snabbt kan leverera resultat. Brightmill har stor unskap och fingertoppskänsla vid tillsättning av interimspersoner i ledningsgrupp och företag.

Tillfällig VD har nytt perspektiv

En interim VD har samma uppgifter som en vanlig VD men har något större ansvar att skapa en fungerande förändring och driva företaget framåt. Om man har behov att få in en mycket erfaren ledare under en begränsad period är en interimschef det smartaste valet. En interim VD arbetar strategiskt och har en helhetsbild av företaget samtidigt som denne kan gå in på detaljnivå för att förstå utvecklingsbehovet och få verksamheten att drivas framåt.

Vilka direkta krav ställs på en interim VD?

För att kunna arbeta som en interim VD måste man ha olika färdigheter och ha en bred portfölj.

  • Personen måste vara erfaren och besitta specialistkompetens och ha ledarskapserfarenhet.
  • Erfarenheten av ämnesområdet måste vara stor för att chefen snabbt ska kunna sätta sig in problemen så all energi läggs på att lösa dem.
  • Interimschefen måste förstå hur man identifierar utvecklingsområden och arbeta både kortsiktigt och långsiktigt.

Förväntningar på tillfällig VD

Att arbeta som interim VD kan vara påfrestande eftersom förväntningarna är att det ska gå fortare att nå resultat än för ordinarie personal. Det som blir effektivt med att anställa en interim VD är att de kan vara tydliga att de inte har tid att fastna i konflikter och låta utvecklingen stanna upp på grund av det. Genom att vara lyhörd och ställa många frågor kommer den tillfällige chefen förstå arbetet och kunderna. Personen måste kunna applicera sin kunskap på hela organisationen och snabbt förstå vilket arbete som måste göras och vad som krävs för att det ska vara möjligt. Det är mycket ansvar på en tillfällig VD eftersom företaget förväntar sig tydliga resultat, men de VD:s som arbetar som interimschefer har lång erfarenhet av utvecklingsarbete och vet exakt vad som krävs i olika situationer.