Förstå den Svenska Elmarknaden

Den svenska elmarknaden är komplex och dynamisk, och den påverkas av en mängd olika faktorer. Från elpriser och elavtal till förnybar energi och solceller, är det viktigt för konsumenter att förstå hur marknaden fungerar. I denna artikel utforskar vi olika aspekter av elmarknaden i Sverige för att hjälpa dig att fatta informerade beslut om din elförbrukning.

Elmarknadens Struktur

Den svenska elmarknaden är uppdelad i flera olika segment, varav de viktigaste är produktion, transmission, distribution och försäljning. Produktionen inkluderar el som genereras från olika källor, såsom vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solenergi. Transmission innebär transport av el från kraftverk till distributionsnät, och det hanteras av Svenska kraftnät. Distributionen sköts av lokala nätbolag som levererar el till hushåll och företag. Försäljningen utförs av elhandelsbolag som erbjuder olika typer av elavtal till konsumenter.

Prissättning på Elmarknaden

Elpriserna i Sverige påverkas av flera faktorer, inklusive tillgång och efterfrågan, väderförhållanden, bränslepriser och politiska beslut. Priserna på elmarknaden bestäms i huvudsak av den nordiska elbörsen, Nord Pool. Här handlas el i form av spotpriser, som varierar timme för timme beroende på tillgång och efterfrågan. Konsumenter kan påverka sina elräkningar genom att välja mellan olika elavtal, som fastprisavtal, rörliga prisavtal eller mixavtal. Fastprisavtal ger ett stabilt pris över en viss period, medan rörliga prisavtal följer marknadspriserna.

Förnybar Energi och Solceller

En växande del av den svenska elmarknaden består av förnybar energi, särskilt vindkraft och solceller. Solceller har blivit alltmer populära som ett sätt för hushåll och företag att producera sin egen el och minska sina elkostnader. Att installera solceller kan vara en lönsam investering på lång sikt, särskilt med de olika stöd och subventioner som finns tillgängliga. Dessutom kan överskottsel som produceras av solceller säljas tillbaka till elnätet, vilket ger ytterligare inkomster för konsumenter.

Val av Elavtal

Att välja rätt elavtal kan ha stor inverkan på dina elkostnader och din miljöpåverkan. Det finns flera faktorer att överväga när du väljer ett elavtal:

 • Pris: Jämför priser mellan olika elhandelsbolag och välj det som erbjuder bäst villkor för dina behov. Tänk på att priserna kan variera beroende på om du väljer ett fastprisavtal eller ett rörligt prisavtal.
 • Miljö: Om miljöpåverkan är viktig för dig, välj ett elavtal som garanterar att elen kommer från förnybara källor, såsom vindkraft eller solenergi.
 • Flexibilitet: Vissa avtal erbjuder mer flexibilitet än andra. Om du förväntar dig att din elförbrukning kommer att variera mycket, kan ett rörligt prisavtal vara mer fördelaktigt.
 • Villkor: Läs noga igenom avtalsvillkoren, inklusive eventuella bindningstider och uppsägningstider, för att undvika oväntade kostnader.

Framtidens Elmarknad

Elmarknaden i Sverige står inför flera förändringar och utmaningar. En av de största utmaningarna är övergången till en helt förnybar energiproduktion för att möta klimatmålen. Teknologiska framsteg inom energilagring, smarta elnät och decentraliserad elproduktion kommer att spela en viktig roll i denna övergång. Dessutom förväntas konsumenternas roll på elmarknaden förändras, med ökat fokus på egenproduktion och energieffektivisering. Genom att hålla sig informerad om dessa förändringar kan konsumenter bättre anpassa sig och dra nytta av de möjligheter som uppstår.

Elmarknad.se finns åtskilligt om elavtal på nätet.

Den flexibla presenten

Att välja den perfekta presenten kan vara en utmaning. Gåvokort erbjuder en lösning som kombinerar praktiskhet och personlighet, vilket gör dem till ett populärt val för givare som letar efter flexibilitet och mångsidighet. Genom ett gåvokort får mottagaren möjlighet att själv välja sin gåva, vilket garanterar att de får något som verkligen uppskattas och behövs. Här är varför gåvokort är en utmärkt presentidé och några tips för att göra dem ännu mer minnesvärda och personliga.

Fördelarna med Gåvokort

Gåvokort kommer med flera fördelar som gör dem till en attraktiv presentlösning:

 • Flexibilitet: Mottagaren kan använda gåvokortet för att köpa vad de önskar, vilket minimerar risken för besvikelse.
 • Bekvämlighet: Gåvokort är enkla att köpa och ge bort, vilket sparar tid för den som ger presenten.
 • Personlig anpassning: Många gåvokort tillåter personliga meddelanden, vilket ger en personlig touch.
 • Varaktighet: Gåvokort har oftast lång giltighetstid, vilket ger mottagaren gott om tid att bestämma sig för vad de vill köpa.
 • Ekonomisk flexibilitet: Givaren kan välja ett belopp som passar deras budget, vilket gör gåvokort till en flexibel ekonomisk lösning.

Att Tänka På När Du Väljer Gåvokort

När du väljer ett gåvokort är det viktigt att överväga några faktorer för att säkerställa att din gåva blir så uppskattad som möjligt:

 • Intressen och behov: Försök att välja ett gåvokort som matchar mottagarens intressen och behov.
 • Giltighetstid: Kontrollera giltighetstiden för att säkerställa att mottagaren har tillräckligt med tid att använda sitt gåvokort.
 • Användarvillkor: Var medveten om eventuella begränsningar eller användarvillkor som kan påverka gåvokortets användbarhet.
 • Tillgänglighet: Se till att gåvokortet kan användas enkelt, antingen online eller i fysiska butiker som är tillgängliga för mottagaren.
 • Personalisering: Välj ett gåvokort som kan anpassas med ett meddelande för att göra din gåva mer minnesvärd.

Gåvokort är mångsidiga och passar för en mängd olika tillfällen, från födelsedagar och bröllop till jubileer och som en gest av uppskattning. Deras flexibilitet gör dem till en idealisk present för människor i alla åldrar och med olika intressen. Oavsett om det är för att fira en speciell händelse eller bara för att säga ”tack”, kan ett gåvokort anpassas för att passa perfekt.

Den Långsiktiga Värdet av Gåvokort

Gåvokort är mer än bara en enkel presentlösning; de ger mottagaren möjlighet att välja något de verkligen vill ha eller behöver. Denna aspekt av valfrihet kan förbättra relationen mellan givare och mottagare genom att visa respekt för deras preferenser och ge dem friheten att välja. Dessutom, eftersom gåvokort kan användas över tid, påminner de mottagaren om din generositet och omtanke långt efter att presenten har mottagits. Gåvokort kombinerar flexibilitet, bekvämlighet och personlig anpassning för att skapa en idealisk present för nästan alla tillfällen och mottagare. Genom att överväga mottagarens intressen, välja ett gåvokort med gynnsamma villkor och lägga till en personlig touch, kan du göra din present både meningsfull och uppskattad. Oavsett om det är för att fira en speciell händelse eller visa uppskattning, kan ett välvalt gåvokort förmedla dina känslor och stärka banden till dem du bryr dig om.

Jobb för läkare

Att arbeta som läkare är ett av de mest utmanande och givande yrkena. Som läkare har man stora möjligheter att hjälpa människor och göra skillnad. Men vad finns det egentligen för olika jobb för läkare? Och hur ser arbetsmarknaden ut?

Olika inriktningar

Det finns en mängd olika inriktningar man kan specialisera sig inom som läkare. De vanligaste är allmänmedicin, kirurgi, internmedicin, psykiatri, barnmedicin och gynekologi. Beroende på inriktning varierar arbetsuppgifter och arbetsplats. Som allmänläkare arbetar man oftast på vårdcentraler och tar emot patienter med olika symtom. Specialistläkare arbetar vanligtvis på sjukhus inom sin specialitet, till exempel som kirurg eller barnläkare. Psykologer och psykiatriker arbetar ofta med öppenvård på mottagningar.

Offentlig eller privat sektor

Som läkare kan man arbeta antingen i offentlig eller privat regi. Den offentliga sektorn, det vill säga landstingen, är den största arbetsgivaren. Här finns jobb på sjukhus, vårdcentraler och andra offentligt drivna mottagningar. Den privata sektorn har vuxit de senaste åren. Här finns dels privata mottagningar och kliniker, dels bemanningsföretag som hyr ut läkare till olika uppdrag. Även företagshälsovård är en växande privat marknad.
Arbetsförhållanden för läkare

Arbetsvillkoren och lönerna inom offentlig och privat sektor skiljer sig åt. Inom landstingen följer man kollektivavtal med fastställda minimilöner och reglerade arbetstider. Privata aktörer kan erbjuda högre lön men också sämre trygghet och villkor. Oavsett sektor innebär läkaryrket ofta hög arbetsbelastning. Som nybliven läkare får man räkna med att jobba kvällar, helger och jourer. Med erfarenhet brukar arbetstiderna bli mer regelbundna.

Efterfrågan på läkare är fortsatt mycket hög i Sverige och väntas öka ytterligare de kommande åren. Framför allt råder det brist på specialister och allmänläkare. Samtidigt utbildas allt fler läkare, så på sikt ser arbetsmarknaden ljus ut. Det är också relativt lätt för svenska läkare att hitta jobb utomlands. Specialister inom bristyrken, som allmänmedicin och psykiatri, har särskilt goda möjligheter i andra länder.

Viktiga egenskaper

Att arbeta som läkare ställer höga krav på både kunskap och personlig lämplighet. Medicinsk kompetens är givetvis avgörande, men även förmågan att kommunicera och samarbeta är viktig. Man måste kunna hantera stress och fatta svåra beslut. Empati och ett professionellt bemötande gentemot patienter är A och O. Som läkare måste man också kontinuerligt vidareutbilda sig och hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen.

Läkaryrket är utmanande men också väldigt stimulerande och meningsfullt. Det finns goda möjligheter att hitta jobb, inte minst för specialister inom bristyrken. Både den offentliga och privata sektorn erbjuder intressanta arbeten med möjlighet att göra skillnad.

En bra och professionell moderator ska…

Vad skiljer en professionell moderator mot en ”halvbra”? Framförallt handlar det om kunskap och erfarenhet.

En professionell moderator ska…

 • vara väl förberedd
  Att vara väl påläst är A och O. En moderator kan exempelvis leda en debatt, paneldiskussion eller ett företagsevent. Oavsett är det viktigt att läsa på om det samtalet kommer att handla om. Detta både för att själv undvika fallgropar och för att kunna ställa de frågor som verkligen gör att diskussionen går på djupet.
 • inte märkas
  Det är inte alltid som publiken tänker på att det är en professionell moderator – vilket även är ett resultat av dess kompetens. Det är inte tänkt att personen ska ta plats och hamna i ”strålkastarljuset” utan lyfta fram deltagarna i diskussionen. Däremot finns ett stort ansvar att få diskussionen att löpa på strukturerat så att åhörarna kan få ut något av det. Lite förenklat kan sägas att ingen minns en professionell moderator men alla minns en oprofessionell…
 • vara en god lyssnare
  De som är med i en debatt/diskussion vill känna sig hörd. Det handlar därmed inte bara om att ge statiska frågor utan att även lyssna och utifrån de svar som ges kunna ge passande följdfrågor och följa upp de svar som ges.
 • kunna ställa påstående mot varandra
  Utan att ta ställning ska en professionell moderator kunna ställa påståenden mot varandra och på detta sätt låta åhörarna ta ställning till de åsikterna. Att ”bena ut” vad diskussionen egentligen handlar om och förtydliga de olika åsikter som kommer upp under diskussionen.

Så vet du att moderatorn är professionell

Som visas ovan finns höga krav på en person för att dess arbete som moderator kunna utföras på ett riktigt proffsigt sätt. Men hur vet kunden i förväg att de kan förvänta sig ett gott resultat? Eftersom det är en tjänst som säljs är det svårt att kontrollera i förväg men genom att se på kundbas och referenser går det att se vad som kan förväntas.

På moderatorns hemsida finns det ofta referensföretag. Företag som varit nöjda med uppdraget och som därmed ställer upp som referens. Vad är de för slags företag? Hur stora är de? Kan de kontaktas? Det går även att läsa på hemsidan för att få en bild av hur personen jobbar och inom vilka områden som personen varit aktiv tidigare.

Vad kan ett bemanningsföretag för vårdbemanning erbjuda?

För läkare, sjuksköterskor, psykologer och annan typ av vårdpersonal finns möjlighet att arbeta för ett bemanningsföretag i stället för som anställd på en vårdinrättning. Det finns flera fördelar med att göra det och för den som är intresserad av att prova finns säkert funderingar kring vad ett bemanningsföretag för vårdbemanning egentligen erbjuder.

I texten nedan finns mer att läsa, där informationen och exemplen är hämtade från ett svenskt bemanningsföretag som arbetar mot vården.

Vad är vårdbemanning?

Med begreppet vårdbemanning menas att läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal hyrs ut av bemanningsföretag, i dom flesta fall för att avlasta och hjälpa till där det behövs. Det kan till exempel råda brist på kompetens inom ett visst område på ett sjukhus och har man inte möjlighet att anställa någon går det i stället att använda sig av vårdbemanning, och enkelt förklarat hyra in den kompetens som saknas.

Det kan till exempel vara nödvändigt för att vissa operationer ska kunna genomföras, vilket i sin tur minskar vårdkön och belastningen för det aktuella sjukhuset.

Exempel på vad som erbjuds

Den som väljer att arbeta inom vårdbemanning hos ett bemanningsföretag blir alltså som en slags konsult, som hyrs ut till olika arbetsplatser, för olika uppdrag. Nedan följer några exempel på vad själva bemanningsföretaget kan erbjuda till sina konsulter.

 • Flexibla arbetstider
  – Som konsult finns möjlighet att själv välja sina arbetstider och arbetsmängd. En del kanske föredrar att endast jobba dagtid, andra kvällar och helger. Konsulterna erbjuds flexibla och mer eller mindre självbestämda arbetstider.
 • Möjlighet att arbeta på annan ort och i Norge
  – Precis som att en konsult inom vårdbemanning själv kan styra sina arbetstider gäller det samma med placering och arbetsplatser. Det är konsulten själv som bestämmer vilka uppdrag denne vill ta på sig och därmed finns även möjlighet att välja ort. Det finns även svenska bemanningsföretag som erbjuder uppdrag i Norge.
 • Utbildning och kompetensutveckling
  – En del bemanningsföretag erbjuder sina konsulter utbildning och kompetensutveckling. Detta gynnar både konsulterna, som får fler meriter, och bemanningsföretaget som får högre kompetens på sina konsulter.
 • Bra lön
  – Dom läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar som konsulter inom vårdbemanning har ofta högre löner än vad som kan erbjudas vid fast anställning. Detta gör att det går att arbeta mindre men ändå få lika mycket, eller kanske till och med mer betalt för sitt arbete.

Snygga bokstavstavlor – praktiska och dekorativa inredningsdetaljer

Snygga bokstavstavlor fyller flera funktioner. Det är ett praktiskt sätt att skriva upp information och dessutom är det riktigt dekorativa inredningsdetaljer som passar i alla typer av miljöer. Dom är vanliga inslag på både restauranger och caféer och ger en retrokänsla, till skillnad från dom digitala skärmarna som ofta syns idag.

Dessa snygga Bokstavstavlor från tillverkaren Skyltab finns att köpa från företaget Signimport.

Bokstavstavlor på restaurang, café eller i hemmet

Praktiska och snygga bokstavstavlor finns i olika modeller men en klassisk sådan är en som är tillverkad av filtmaterial och med skåror att fästa dom olika bokstäverna i. Dessa är perfekta för att skriva menyer, priser och annan liknande information på, i till exempel restauranger och caféer. Bokstavstavlor passar dessutom till dom flesta stilarna och är inte bara praktiska, utan fungerar samtidigt som en dekorativ inredningsdetalj.

En fördel med bokstavstavlorna är att det går att skriva vad som helst, samtidigt som det är enkelt att byta ut texten vid behov. Det finns även en del tillbehör att hitta till tavlorna, så som:

 • Golvstafflin – att ha snygga bokstavstavlor på
 • Bokstäver och texten – extra bokstäver som säljs separat, till exempel om dom nuvarande inte räcker till

Ett golvstaffli är även det en dekorativ detalj men passar perfekt där tavlan inte kan hängas på väggen och dessa finns att hitta i olika färger.

Köp snygga bokstavstavlor på nätet

Snygga bokstavstavlor finns att köpa i en del fysiska butiker men det enklaste sättet att hitta något som passar både behov och önskemål är genom att leta på nätet. Hos en av dom nätbutiker som säljer dessa finns flera olika storlekar att hitta – från stora till små. Bland dom mindre finns till exempel en tavla med måtten 30 x 45 cm och bland dom större finns bland annat storlekarna 80 x 60 cm och 120 x 90 cm. På nätet finns även tillbehören, som nämndes ovan, att hitta.

Samtliga av tavlorna från just denna butik är sådana gjorda av filt och där bokstäverna fästs i skåror. Tavlorna har fina ramar, vilka finns i både silver och som träfärgade. Det finns alltså en hel del att välja bland, för den som föredrar att skriva information på ett mer gammaldags sätt, istället för digitalt.

Interim VD– för ökad enkelhet

Företag är alltid i ständig förändring, ibland är de större och ibland är de mindre. Det är ofrånkomligt att det kommer att bli övergångsperioder för att ta företaget till nästa nivå. Ett företage kanske inte har så mycket kunskap om nästa steg och behöver därför utbilda personalen. I dessa fall är det optimalt att anställa en interim VD som passar rollen och snabbt kan leverera resultat. Brightmill har stor unskap och fingertoppskänsla vid tillsättning av interimspersoner i ledningsgrupp och företag.

Tillfällig VD har nytt perspektiv

En interim VD har samma uppgifter som en vanlig VD men har något större ansvar att skapa en fungerande förändring och driva företaget framåt. Om man har behov att få in en mycket erfaren ledare under en begränsad period är en interimschef det smartaste valet. En interim VD arbetar strategiskt och har en helhetsbild av företaget samtidigt som denne kan gå in på detaljnivå för att förstå utvecklingsbehovet och få verksamheten att drivas framåt.

Vilka direkta krav ställs på en interim VD?

För att kunna arbeta som en interim VD måste man ha olika färdigheter och ha en bred portfölj.

 • Personen måste vara erfaren och besitta specialistkompetens och ha ledarskapserfarenhet.
 • Erfarenheten av ämnesområdet måste vara stor för att chefen snabbt ska kunna sätta sig in problemen så all energi läggs på att lösa dem.
 • Interimschefen måste förstå hur man identifierar utvecklingsområden och arbeta både kortsiktigt och långsiktigt.

Förväntningar på tillfällig VD

Att arbeta som interim VD kan vara påfrestande eftersom förväntningarna är att det ska gå fortare att nå resultat än för ordinarie personal. Det som blir effektivt med att anställa en interim VD är att de kan vara tydliga att de inte har tid att fastna i konflikter och låta utvecklingen stanna upp på grund av det. Genom att vara lyhörd och ställa många frågor kommer den tillfällige chefen förstå arbetet och kunderna. Personen måste kunna applicera sin kunskap på hela organisationen och snabbt förstå vilket arbete som måste göras och vad som krävs för att det ska vara möjligt. Det är mycket ansvar på en tillfällig VD eftersom företaget förväntar sig tydliga resultat, men de VD:s som arbetar som interimschefer har lång erfarenhet av utvecklingsarbete och vet exakt vad som krävs i olika situationer.

Lätt att byta mobilabonnemang och behålla sitt nummer

Har du hittat ett mer förmånligt abonnemang och vill byta mobiloperatör? Det finns vissa saker som du behöver tänka på för att flytten ska gå så smidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet om du vill kunna behålla ditt befintliga mobilnummer. Men faktum är att det är ganska lätt att byta mobilabonnemang och slippa byta nummer.

Förbi är nämligen de dagar då du var tvungen att skaffa ett nytt telefonnummer så fort du bytte operatör. I de allra flesta fall kan du nu flytta över ditt mobilnummer från din gamla mobiloperatör till din nya. Allt du behöver göra är att se till så att ditt befintliga abonnemang fortfarande är aktivt inför flytten. Dessutom finns det vissa andra faktorer som du också bör ha i åtanke.

Läs vidare för att få reda på hur du kan byta operatör men ha kvar samma nummer!

Det är lätt att byta mobilabonnemang och ha kvar telefonnumret

En vanlig farhåga som gör att många drar sig från att byta mobilabonnemang är att man skulle tvingas byta telefonnummer. Men faktum är att du till och med kan behålla ditt mobilnummer när du byter abonnemang. Detta även om du väljer en helt annan mobiloperatör än den som du har idag.

För att göra detta går du tillväga enligt följande:

 1. Surfa in på din nya operatörs webbplats och välj ett abonnemang.
 2. Mata in ditt befintliga telefonnummer och välj att det ska flyttas till den nya operatören.
 3. Den mobiloperatör som du har valt kommer sedan sköta flytten av ditt mobilnummer.

Som du märker är det lätt att byta mobilabonnemang och behålla ditt telefonnummer.

Värt att notera är att detta endast fungerar om du använder samma personnummer för ditt nya abonnemang som för ditt gamla. Du kan därmed inte flytta ditt mobilnummer från ett privat abonnemang till ett företagsabonnemang. Det får inte heller finnas någon bindningstid eller andra hinder som förhindrar flytten från din gamla operatör.

Om du vill kan du även passa på att köpa en ny mobiltelefon. Men så länge som du inte fortfarande betalar av din befintliga lur kan du använda samma telefon även efter flytten. Med det sagt kan du såklart uppgradera till en nyare telefon om du så önskar!

Reynolds International Marketing är proffs på CRO

CRO står för conversion rate optimisation (konverteringsoptimering). Det är ett begrepp som innefattar olika aktiviteter som du utför på din webbplats i syfte att optimera den för att konvertera bättre. CRO är en viktig del i en digital marknadsföringskampanj och har många fördelar för marknadsföringen. Om du vill kunna öka konverteringsgraden bör du anlita en byrå som är proffs på konverteringsoptimering, närmare bestämt Reynolds International Marketing, Rimarketing.

Genom att ta hjälp av Reynolds International Marketing kan du få hjälp att optimera din webbplats för konverteringar. En konverteringsoptimering kan vara ett väldigt effektivt sätt att öka företagets försäljning och lönsamhet. Detta är dock inte de enda fördelarna som det för med sig att implementera en framgångsrik CRO-strategi. För vidare information förordas https://www.rimarketing.se/. Här finns all fakta samt uppgifter som behövs för att påbörja arbetet.

Därför bör du anlita Reynolds International Marketing för CRO

En av de främsta anledningarna till att du vill anlita Reynolds International Marketing för konverteringsoptimering är att CRO är en försäljningsdrivande aktivitet. Genom att optimera företagets webbplats för konverteringar kan ni driva besökare mot ett specifikt mål. Det kan antingen vara ett fysiskt eller psykologiskt sådant, såsom att fylla i ett formulär.

Med konverteringsoptimering blir företagets marknadsstrategi mer effektiv och mängden trafik till webbplatsen ökar till följd av optimeringen. Detta för bland annat med sig följande fördelar:

 • CRO kan öka prenumerationerna på ert nyhetsbrev. En viktig anledning att ta hjälp av Reynolds International Marketing för CRO är att aktiviteten kan bidra till att växa e-postlistan. En webbplats som är optimerad för konverteringar leder nämligen till att ett ökat antal personer börjar prenumerera på företagets nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kan i sin tur bygga företagets varumärke samt driva trafik och generera försäljning.
 • Konverteringsoptimering låter er fatta bättre beslut. I samband med CRO samlas stora mängder data in om besökarna på er webbplats. Denna data kan sedan användas som beslutsunderlag och leda till ett bättre beslutsfattande. Detta då ni slipper gissa och istället kan fatta datadrivna beslut. Ert företag kan tack vare CRO-tester prioritera de sidor och det innehåll som är i störst behov av att förändras för att optimera konverteringsgraden.

Detta är bara två av de många sätt som ert företag kan gynnas på genom att anlita Reynolds International Marketing!

Avdramatisera stambyte i Stockholm

Den kooperativa bostadsföreningen HSB har lanserat en kampanj för att avdramatisera bytet av stammar. Många hyresgäster upplever det nämligen som jobbigt att stå inför ett stambyte i Stockholm. Men nu har alltså bostadsföreningen valt att försöka vända på denna bild och för att göra detta har de anlitat en marknadsföringsbyrå.

Men varför får många hyresgäster kalla kårar av blotta tanken på ett byte av stammarna? Det kan troligtvis ha med flera olika faktorer att göra. Till exempel kanske man som hyresgäst tror att man kommer behöva flytta till följd av stambytet. En annan vanlig farhåga är att man kommer tvingas bo och leva i ett smärre kaos medan arbetet pågår. HSB vill dock göra det mindre dramatiskt för sina hyresgäster att stå inför ett stambyte i Stockholm. Och de tror att pandemin kan bidra till att förändra perspektivet på detta ack så viktiga arbete.

Ett stambyte i Stockholm har många fördelar

En tanke med att avdramatisera bytet av stammarna är att betona att ett stambyte i Stockholm är en tillfällig process. Det är absolut inte en oändlig sådan som pågår i all evighet. Och stambytet är inte heller bara ett onödigt ont – det för även med sig flera fördelar för dig som hyresgäst eller bostadsägare.

 • Sänkt vattenförbrukning
  Genom att låta utföra ett traditionellt stambyte i Stockholm kan vattenförbrukningen i fastigheten sänkas rejält. Detta kan bland annat en bostadsrättsförening i Falun intyga. Promenaden, som föreningen kallar sig, huserar i Faluns centrala delar och har bland annat låtit installera solpaneler på taken. Dessutom har de lyckats sänka sin vattenförbrukning genom att byta stammarna i sina fastigheter.
 • Nytt värdeår
  I samband med att stammarna byts ut får man ett nytt värdeår från försäkringsbolaget. Detta då en sådan insats anses vara så pass omfattande att man får ett helt nytt värdeår. Detta innebär också att det är möjligt för föreningen eller för dig som bostadsägare att sänka kostnaden för försäkringarna.
 • Färre vattenskador
  En annan fördel med att utföra ett stambyte i Stockholm är att mängden vattenskador minskar. Detta då man i samband med stambytet byter ut såväl rör som avlopp och tätskikt.