Förbättring hos beprövad teknik

Webbplatsen Teleskopguide.se är precis som namnet antyder en guide till teleskop i digitalt format. Denna sajt spinner vidare på den beprövade tekniken med dessa instrument genom att förse sina läsare med allt från köpguider till matnyttig information. Vi människor har faktiskt använt teleskop för att blicka upp mot himlen ända sedan 1600-talet. Med detta sagt är naturligtvis de moderna instrumenten betydligt mer sofistikerade än dåtidens.

Resan från de allra första teleskopen till de mer moderna sådana som används av allt från professionella astronomer till amatörer med en passion för astronomi är väldigt spännande. Här dyker vi därför på djupet och belyser denna historia!

Historien bakom teleskop

Teleskopguide.se är en användbar hemsida för hobbyastronomer som framgångsrikt hyllar teleskopet som instrument. Så här gick det till när instrumentet uppfanns och vidareutvecklades:

 • Lippershey uppfann urmodern till det moderna teleskopet. Historien bakom instrumentet har sin början år 1608. Detta var nämligen det år som holländaren Hans Lippershey tog patent på instrumentet. Han hade då uppfunnit ett redskap som enligt han själv kunde förstora en bild upp till tre gånger.
 • Galileo använder sitt teleskop för att blicka ut i kosmos. Den italienske astronomen Galileo Galilei fick nys om Hans Lippersheys uppfinnig året därpå (1609). Han började omedelbart skissa på sitt alldeles egna teleskop trots att han aldrig hade sett Hans instrument. Trots detta lyckades han få till en variant som kunde ge cirka 20 gångers förstoring. Med detta blickade han ut i kosmos och upptäckte bland annat Saturnus ringar.
 • Kepler bygger sitt eget instrument. Efter att Lippershey och Galileo banat väg började även andra forskare runtom i Europa bygga sina egna teleskop. Den tyske astronomen Johannes Kepler stod näst på tur att ta fram en apparat som han färdigställde år 1611. Denna förbättrade dels förstoringen och vände även uppochner på den bild som betraktades.

Därefter kan vi snabbspola förbi Christiaan Huygens, Isaac Newtons, Chester Halls, och William Herschels uppfinningar för att istället landa på 1800-talet. Det var då som de första enorma teleskopen uppfanns och fick spridning. 1990 lanserade slutligen NASA det första teleskopet att färdas ut i rymden, d.v.s. Hubbleteleskopet. Men än idag fortgår utvecklingen och allt mer sofistikerade instrument uppfinns titt som tätt!

Kategorier Ny

Fem tillägg till en kattförsäkring

Till en kattförsäkring kan ett flertal olika tillägg tecknas. Dessa förbättrar försäkringen på olika punkter och tecknas därmed av personer som önskar få ett extra ekonomiskt skydd vid specifika tillfällen. Exempel är följande:

Medicin

En sak som skiljer sig mellan olika försäkringsbolag är om ersättning för veterinärordinerad medicin ingår eller inte. Om det ingår kan även nivån vara mycket olika. Är högsta ersättningsnivån exempelvis 1500 kronor kan tillägget ”Medicin” tecknas för att höja denna nivå.

 • Ger ersättning för medicin som veterinär har ordinerat.
 • Höjd ersättningsnivå om ersättning ges i ordinarie kattförsäkring.

Rehabilitering

Akut sjukvård ingår i veterinärvårdsförsäkringen. Men därefter kan det följa en tid av rehabilitering. Genom att ha detta tillägg ges ersättning för olika rehabiliterande åtgärder som gör att katten snabbare återställer sig och kan leva som tidigare.

Tandvård

Inom många veterinärvårdsförsäkringar finns undantag för tandvårdssjukdomar. Med detta tillägg skapas därmed ett ekonomiskt skydd vid dessa tillfällen.

Reseförsäkring

En resa är köpt för 12 000 kronor och dagen före avfärd blir katten sjuk… Ordinarie avbeställningsskydd kommer inte ge ersättning då den enbart ger ersättning för olycka/sjukdom hos resenär eller nära anhörig.

Med detta tillägg ersätts resekostnaden om personen behöver vara hemma och ta hem om en alvarligt sjuk eller skadad katt. Veterinärintyg brukar krävas som intygar att katten är så sjuk att löpande omvårdnad krävs.

Användbarhet

Om katten avlider eller förlorar specifika egenskaper kan ersättning ges. Med ”specifika egenskaper” menas praktiska egenskaper exempelvis att katten använts för avel. Detta tillägg finns även på hundförsäkringar och omfattar då exempelvis egenskapen ”jakt” eller att vara ”ledhund”. Det är betydligt mer sällan som den tecknas till en kattförsäkring.

Ingår ibland i ordinarie kattförsäkring

Ovan visas några av de vanligaste tilläggen till en kattförsäkring. En del försäkringsbolag väljer att göra ”paketlösningar” där vissa av dessa ingår. Kunden kan därmed enbart välja på tre olika försäkringspaket. Andra bolag väljer att erbjuda en mycket stor flexibilitet för sina kunder. I grunden erbjuds en kattförsäkring och sedan får den byggas ut med valfria tillägg.

När olika alternativ jämförs är det alltså viktigt att se på vad som ingår och vilka ytterligare kostnader som uppkommer om tillägg önskas. Bäst jämförelse sker om liknande ekonomiskt skydd ställs mot varandra, något som inte alltid är lätt då uppläggen kan se något olika ut.

Kategorier Ny

En bra och professionell moderator ska…

Vad skiljer en professionell moderator mot en ”halvbra”? Framförallt handlar det om kunskap och erfarenhet.

En professionell moderator ska…

 • vara väl förberedd
  Att vara väl påläst är A och O. En moderator kan exempelvis leda en debatt, paneldiskussion eller ett företagsevent. Oavsett är det viktigt att läsa på om det samtalet kommer att handla om. Detta både för att själv undvika fallgropar och för att kunna ställa de frågor som verkligen gör att diskussionen går på djupet.
 • inte märkas
  Det är inte alltid som publiken tänker på att det är en professionell moderator – vilket även är ett resultat av dess kompetens. Det är inte tänkt att personen ska ta plats och hamna i ”strålkastarljuset” utan lyfta fram deltagarna i diskussionen. Däremot finns ett stort ansvar att få diskussionen att löpa på strukturerat så att åhörarna kan få ut något av det. Lite förenklat kan sägas att ingen minns en professionell moderator men alla minns en oprofessionell…
 • vara en god lyssnare
  De som är med i en debatt/diskussion vill känna sig hörd. Det handlar därmed inte bara om att ge statiska frågor utan att även lyssna och utifrån de svar som ges kunna ge passande följdfrågor och följa upp de svar som ges.
 • kunna ställa påstående mot varandra
  Utan att ta ställning ska en professionell moderator kunna ställa påståenden mot varandra och på detta sätt låta åhörarna ta ställning till de åsikterna. Att ”bena ut” vad diskussionen egentligen handlar om och förtydliga de olika åsikter som kommer upp under diskussionen.

Så vet du att moderatorn är professionell

Som visas ovan finns höga krav på en person för att dess arbete som moderator kunna utföras på ett riktigt proffsigt sätt. Men hur vet kunden i förväg att de kan förvänta sig ett gott resultat? Eftersom det är en tjänst som säljs är det svårt att kontrollera i förväg men genom att se på kundbas och referenser går det att se vad som kan förväntas.

På moderatorns hemsida finns det ofta referensföretag. Företag som varit nöjda med uppdraget och som därmed ställer upp som referens. Vad är de för slags företag? Hur stora är de? Kan de kontaktas? Det går även att läsa på hemsidan för att få en bild av hur personen jobbar och inom vilka områden som personen varit aktiv tidigare.

Att välja sim-kort för barn

I takt med att det har uppstått flera nya operatörer på den svenska marknaden har också särskilda abonnemang tagit fart. Det finns numera till exempel abonnemang särskilt avsedda för barn, seniorer och studenter. I den här artikeln ges en översikt av vad som skiljer simkort för barn från andra abonnemang.

Fördelar med simkort för barn

En av de tydligaste fördelarna med abonnemang för barn är att de vanligtvis är lägre prissatta. Detta beror i sig till stor del på att mängden surf kan vara ganska låg. Det finns dock också alternativ där operatören erbjuder så mycket som 100 GB i månaden, vilket kan vara mer relevant för äldre ungdomar snarare än för yngre barn. Förutom månadskostnaden är de två nedanstående punkterna viktiga att jämföra när man väljer simkort för barn:

 • Surfmängd: om barnet använder mobilen till att strömma videor på exempelvis Youtube krävs mer surf, runt 50 GB, än om barnet endast använder den till mindre krävande aktiviteter. I det senare fallet är runt 10 GB ett bra riktmärke. Notera dock att detta är mycket beroende på vad barnet använder mobilen till. Vidare går det att ändra surfmängden via operatören om man efter ett tags användande upptäcker att det är för mycket eller för lite.
 • Bindningstid: det kan vara särskilt bra för barn att inte ha bundna abonnemang, eftersom detta minskar flexibiliteten. Som tur är erbjuder de flesta operatörer idag obundna abonnemang för barn, men det kan ändå vara bra att kontrollera vid jämförelse.

Kontantkort vs abonnemang

Medan det tidigare var mycket vanligt att låta barnens telefoner ha kontantkort snarare än abonnemang, har abonnemangen tydligt övertagit idag. Nackdelen med kontantkort är att de måste toppas upp med jämna mellanrum, vilket kan kännas bökigt i jämförelse med abonnemang. I och med att många operatörer idag erbjuder barnabonnemang som har så kallade kostnadsspärrar, finns ingen direkt anledning att inte välja abonnemang. Kostnadsspärren gör att det går att begränsa kostnader till endast abonnemanget, medan andra typer av betalsamtal nekas automatiskt. När man jämför simkort för barn är det bra att ha detta i åtanke, om det är en tjänst som är intressant. Många jämförelsesajter tydliggör om operatören erbjuder abonnemang anpassade för barn och ungdomar.

Kategorier Ny

Vad kan ett bemanningsföretag för vårdbemanning erbjuda?

För läkare, sjuksköterskor, psykologer och annan typ av vårdpersonal finns möjlighet att arbeta för ett bemanningsföretag i stället för som anställd på en vårdinrättning. Det finns flera fördelar med att göra det och för den som är intresserad av att prova finns säkert funderingar kring vad ett bemanningsföretag för vårdbemanning egentligen erbjuder.

I texten nedan finns mer att läsa, där informationen och exemplen är hämtade från ett svenskt bemanningsföretag som arbetar mot vården.

Vad är vårdbemanning?

Med begreppet vårdbemanning menas att läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal hyrs ut av bemanningsföretag, i dom flesta fall för att avlasta och hjälpa till där det behövs. Det kan till exempel råda brist på kompetens inom ett visst område på ett sjukhus och har man inte möjlighet att anställa någon går det i stället att använda sig av vårdbemanning, och enkelt förklarat hyra in den kompetens som saknas.

Det kan till exempel vara nödvändigt för att vissa operationer ska kunna genomföras, vilket i sin tur minskar vårdkön och belastningen för det aktuella sjukhuset.

Exempel på vad som erbjuds

Den som väljer att arbeta inom vårdbemanning hos ett bemanningsföretag blir alltså som en slags konsult, som hyrs ut till olika arbetsplatser, för olika uppdrag. Nedan följer några exempel på vad själva bemanningsföretaget kan erbjuda till sina konsulter.

 • Flexibla arbetstider
  – Som konsult finns möjlighet att själv välja sina arbetstider och arbetsmängd. En del kanske föredrar att endast jobba dagtid, andra kvällar och helger. Konsulterna erbjuds flexibla och mer eller mindre självbestämda arbetstider.
 • Möjlighet att arbeta på annan ort och i Norge
  – Precis som att en konsult inom vårdbemanning själv kan styra sina arbetstider gäller det samma med placering och arbetsplatser. Det är konsulten själv som bestämmer vilka uppdrag denne vill ta på sig och därmed finns även möjlighet att välja ort. Det finns även svenska bemanningsföretag som erbjuder uppdrag i Norge.
 • Utbildning och kompetensutveckling
  – En del bemanningsföretag erbjuder sina konsulter utbildning och kompetensutveckling. Detta gynnar både konsulterna, som får fler meriter, och bemanningsföretaget som får högre kompetens på sina konsulter.
 • Bra lön
  – Dom läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som arbetar som konsulter inom vårdbemanning har ofta högre löner än vad som kan erbjudas vid fast anställning. Detta gör att det går att arbeta mindre men ändå få lika mycket, eller kanske till och med mer betalt för sitt arbete.

Snygga bokstavstavlor – praktiska och dekorativa inredningsdetaljer

Snygga bokstavstavlor fyller flera funktioner. Det är ett praktiskt sätt att skriva upp information och dessutom är det riktigt dekorativa inredningsdetaljer som passar i alla typer av miljöer. Dom är vanliga inslag på både restauranger och caféer och ger en retrokänsla, till skillnad från dom digitala skärmarna som ofta syns idag.

Dessa snygga Bokstavstavlor från tillverkaren Skyltab finns att köpa från företaget Signimport.

Bokstavstavlor på restaurang, café eller i hemmet

Praktiska och snygga bokstavstavlor finns i olika modeller men en klassisk sådan är en som är tillverkad av filtmaterial och med skåror att fästa dom olika bokstäverna i. Dessa är perfekta för att skriva menyer, priser och annan liknande information på, i till exempel restauranger och caféer. Bokstavstavlor passar dessutom till dom flesta stilarna och är inte bara praktiska, utan fungerar samtidigt som en dekorativ inredningsdetalj.

En fördel med bokstavstavlorna är att det går att skriva vad som helst, samtidigt som det är enkelt att byta ut texten vid behov. Det finns även en del tillbehör att hitta till tavlorna, så som:

 • Golvstafflin – att ha snygga bokstavstavlor på
 • Bokstäver och texten – extra bokstäver som säljs separat, till exempel om dom nuvarande inte räcker till

Ett golvstaffli är även det en dekorativ detalj men passar perfekt där tavlan inte kan hängas på väggen och dessa finns att hitta i olika färger.

Köp snygga bokstavstavlor på nätet

Snygga bokstavstavlor finns att köpa i en del fysiska butiker men det enklaste sättet att hitta något som passar både behov och önskemål är genom att leta på nätet. Hos en av dom nätbutiker som säljer dessa finns flera olika storlekar att hitta – från stora till små. Bland dom mindre finns till exempel en tavla med måtten 30 x 45 cm och bland dom större finns bland annat storlekarna 80 x 60 cm och 120 x 90 cm. På nätet finns även tillbehören, som nämndes ovan, att hitta.

Samtliga av tavlorna från just denna butik är sådana gjorda av filt och där bokstäverna fästs i skåror. Tavlorna har fina ramar, vilka finns i både silver och som träfärgade. Det finns alltså en hel del att välja bland, för den som föredrar att skriva information på ett mer gammaldags sätt, istället för digitalt.

Teckna det bästa mobilabonnemanget och spara pengar

Tidigare var det relativt vanligt med operatörslås på mobiltelefoner. Ett sådant gjorde att vissa mobiler var låsta till specifika mobiloperatörer. Detta försvann som tur väl var i princip helt och hållet i januari 2014. Därmed är det nu fritt fram att skaffa vilket abonnemang du än vill till din befintliga mobiltelefon. Men hur hittar man då det allra bästa mobilabonnemanget? Läs vidare så får du svaret!

Därför är det viktigt att våga byta operatör

Om du inte har något emot att byta mobiloperatör mellan varven kan du ofta göra bra klipp. Du kan nämligen teckna det bästa mobilabonnemanget för stunden och sedan byta operatör igen lite senare, om du så vill. Tidigare höll sig den genomsnittlige svensken till en och samma mobiloperatör i flera årtionden. Idag är vi konsumenter dock lite mer snabbfotade och nyckfulla – vi kan gärna byta operatör om vi kan få en bättre deal.

Så väljer du ett bättre abonnemang

För att försäkra dig om att du gör en bra affär bör du bland annat:

 • Jämföra olika operatörer. Till att börja med är det viktigt att säga att alla mobilabonnemang skiljer sig åt. Detta gäller såväl när det kommer till täckning som pris och andra egenskaper. Vissa operatörer erbjuder dessutom kraftigt rabatterade priser på utvalda abonnemang under en kortare tid. Därför är det viktigt att du jämför flera olika mobiloperatörer och deras respektive erbjudanden!
 • Våga byta operatör för att göra en bättre affär. Som vi redan har nämnt är det viktigt att du vågar byta operatör. Detta för att du ska kunna göra en bättre affär. För genom att hoppa från en tuva till en annan kan du ofta göra stora klipp. Faktum är att vissa operatörer är betydligt dyrare (och sämre) än andra.
 • Dra nytta av shoppingens högtider. Det är inte ovanligt att de allra bästa klippen görs i samband med shoppingens olika högtider. Några exempel på dessa är: black friday, black week, cyber monday och mellandagsrean. Men det går ofta att teckna prisvärda mobilabonnemang i princip året runt.

Mobiloperatörerna med det bästa mobilabonnemanget just nu

Till de operatörer som slåss om att leverera det bästa mobilabonnemanget hör bland andra dessa:

 • Vimla
 • Karma Mobil
 • Hallon
 • Tre
 • Chili mobil
 • Telenor
Kategorier Ny

Därför är en säkerhetsdörr en bra investering

När man diskuterar åtgärder som stärker upp säkerheten i en bostad föreställer sig de flesta larmsystem, vakthundar och liknande. En enkel men väldigt effektiv åtgärd som många dock glömmer bort är en säkrare dörr. En säkerhetsdörr gör det nämligen betydligt svårare för en inbrottstjuv att bryta sig in i ditt hem. Dessa brottslingar är ofta på jakt efter enkla måltavlor. Lyckas de inte ta sig in via ytterdörren är därför sannolikheten stor att de ger upp.

Fördelarna med att investera i en säkerhetsdörr

Överväger du att investera i en säkerhetsdörr? Bra val! Detta är generellt sett en god idé och en bra investering av följande skäl:

 • Säkerhetsdörrar är betydligt mer hållbara än vanliga dörrar
  En stor fördel med att investera i en säkrare dörr är att den också är mer hållbar. Dessa dörrar är typiskt sett tillverkade av hållbara material såsom stål eller aluminium. Det gör dörrarna väldigt starka och hållbara. Därmed är de också extremt svåra att bryta sig igenom!
 • Den har en positiv inverkan på värdet på din bostad
  En säkerhetsdörr är inte bara stark och tålig – den kan även bidra till att öka värdet på din bostad. När du investerar i säkerheten i och omkring hemmet är en sådan här dörr ett måste. Den håller nämligen en hel livstid och behöver därför inte bytas ut av nästa ägare. Därför är sannolikheten stor att köparen av din bostad är beredd att betala en premie för denna uppgradering av säkerheten!
 • Moderna dörrar är inte bara säkra utan även stiliga
  Trodde du att en säker dörr nödvändigtvis behöver vara tråkig och ful? I sådana fall är det verkligen dags att tänka om! De moderna dörrar som idag säljs på marknaden är nämligen inte bara säkra utan även stiliga och stilrena. Du behöver med andra ord inte dras med en stor och otymplig metalldörr i en solid grå färg. Idag kan du välja mellan flera olika storlekar, designer, färger och liknande. Bara för att du vill investera i säkerhet och trygghet behöver du med andra ord inte kompromissa med designen!

Klicka dig vidare till din lokala leverantör av säkerhetsdörrar för att läsa mer!

Hörseltest för vuxna identifierar nedsatt hörsel

Då och då kan din läkare be dig att genomgå ett hörseltest. Men det innebär inte nödvändigtvis att du behöver oroa dig för att något är fel. Dessa test kan nämligen göras rent rutinmässigt för att läkaren ska säkerställa att din hörsel är vad den borde vara. Men de kan även utföras i vuxen ålder för att identifiera en eventuellt nedsatt hörsel. Därmed kan du även genomgå ett sådant test om du vill undersöka huruvida så är fallet med din hörsel eller ej.

För med åldern är det nämligen närmast oundvikligt att hörseln sakta men säkert blir lite sämre. Det blir inte minst allt mer sannolikt att så är fallet i och med stigande ålder. Till exempel har ungefär var sjunde vuxen person i åldern 45-64 år nedsatt hörsel i någon utsträckning. Men när man undersöker personer i 65-årsåldern eller äldre ökar denna andel istället till närmare var tredje. Därför är det inte särskilt konstigt att din läkare kan vilja göra ett hörseltest med jämna mellanrum.

Dessutom rekommenderar experter att vuxna personer låter testa sin hörsel ungefär var tionde år fram till 50 års ålder. Därefter kan det vara värt att intensifiera testandet och istället göra dessa tester med ungefär tre års mellanrum.

Därför kan du behöva eller vilja göra ett hörseltest

Du kanske misstänker att du har en nedsatt hörsel? Detta kan du bland annat misstänka om något av följande stämmer in på dig:

 • Kanske har du svårare att höra vad folk säger när de pratar med dig och det är många andra ljud runt omkring?
 • Eller så kanske du har blivit tillsagt att du har en väldigt hög ljudnivå på tv:n?
 • Det kan också vara så att du hör vissa specifika ljud sämre nu än vad du tidigare har gjort.

Då kan det tyvärr vara så att din hörsel har blivit nedsatt. Men det är långt ifrån alla som vet med sig att deras hörsel är sämre än vad den tidigare har varit. Du kanske inte ens märker av den gradvisa försämringen då förändringen kan gå väldigt långsamt. Därför är det viktigt att göra ett hörseltest med jämna mellanrum för att kontrollera hur det faktiskt står till med hörseln!

Catering till bröllop i Stockholm – tips och tankar

Bröllopsdagen är den största i livet för många och man vill såklart att allt ska vara så perfekt som det bara är möjligt. Att själv slippa stöka med mat och allt som hör där till är skönt och många väljer av naturliga skäl att beställa catering till bröllopet. Läs mer om att beställa catering till bröllop i Stockholm samt några tips och tankar som kan vara bra att ha med.

Catering till bröllop i Stockholm – välj firma

Stockholm är en av dom städer med allra störst utbud när det kommer till catering och valet är inte enkelt. En första sak att fundera på är vilken typ av mat man vill ska serveras på bröllopet och det finns två vanliga och populära alternativ till just bröllop:

 • Sittande middag – Sittande middag kallas det när gästerna sitter till bords och blir serverad rätterna – vanligen 3–5 st. Det gör att bröllopet känns lite mer formellt och det kan vara skönt att inte ha en massa människor som springer för att plocka mer mat under middagen då många också brukar hålla tal. Det finns flertalet firmor som erbjuder catering i Stockholm som har generösa menyer att välja bland för detta alternativ.
 • Buffé – Buffé är även det vanligt på bröllop och ger en lite mer avslappnad känsla. Fördelen är att gästerna själva kan välja vad och hur mycket dom vill äta och dessutom brukar det finnas något som faller alla i smaken. Buffé brukar dessutom bli lite billigare men bra att tänka på är att det kräver mer utrymme i lokalen – både för att kunna ställa upp maten och för att gästerna ska få plats att köa för att hämta den. Dom flesta firmor som erbjuder catering har någon form av buffé att välja på.

Övrig service vid catering i Stockholm

Många av dom som erbjuder catering erbjuder mer än bara själva maten. Till ett större bröllop med många gäster kan man till exempel hyra porslin, bestick, glas och annat till dukningen för att slippa rodda med det själv. Flera av firmorna erbjuder dessutom service under själva middagen vilket kan vara bra, oavsett om man föredrar en sittande middag eller buffé.

För att välja ett cateringföretag till bröllopet behöver man alltså hitta ett som kan fixa den mat man önskar servera till gästerna. Önskas andra tjänster behöver man hitta någon som erbjuder det – samt den ”rätta” maten.