Studera via ny webbutbildning

Att utbilda sig är för många ett av de stora målen i livet. Men inte alla når universitet eller pluggar direkt efter gymnasiet. Resor, utlandsvistelser, familjebildning och annat kommer i vägen för planerna ibland. Att ta sig till den utbildning man sen vill kan ta flera år och inte alla har den möjligheten eller disciplinen. Diploma erbjuder möjligheterna till en utbildning när som helst och på ett mer tidsenligt sätt dessutom. Med sin digitala plattform och innovativa modeller för nytt lärande erbjuder de utbildningar med annan dynamik och stimulans.

Med den så kallade 70-20-10-modellen säkerställs att du får din kunskap på flera olika sätt, inte bara genom att sitta och läsa i böckerna eller lyssna på långa föreläsningar. De olika siffrorna står för procent och hur stor del av utbildningen som sker i olika former. 70 står för antalet procent som utbildningen sker under praktiskt lärande ute på en arbetsplats. Man lär sig genom handling, inte genom att läsa. 20 % kommer från handledning, feedback och konsultation med hjälp av dina seniora kollegor på arbetsplatsen som ger dig tips och råd och utvärderar ditt arbete gemensamt. De kvarvarande tio procenten ägnas åt studier och inhämtning av kunskap via böcker och föreläsningar.

Webbutbildning med bred utbildningskatalog

När du signar upp dig för webbutbildningar får du automatiskt tillgång till hela företagets katalog. Det finns en bred katalog med 300 utbildningar inom ett 30-tal branscher. Här i bokstavsordning; affärsutveckling, arbetsmarknad, arbetsmiljö, CSR, data och IT, effektivitet, ekonomi, ergonomi, förbättringsarbete, förhandling, försäljning, förändring, hållbarhet, hälsa, inköp, juridik, jämställdhet, kommunikation, kundvård, LEAN, ledarskap, LSS, marknadsföring, medarbetarskap, miljö, mötesbokning, organisation, pedagogik, personlig assistans, personlig utveckling, projekt, retorik, service, skola, SoL, språk, säkerhet, teambuilding samt vård och omsorg.

Deras modeller är framtagna med hjälp av modellen Blended learning. Den innebär att man mixar upp face to face-learning och online-learning och helt enkelt skapar en utbildning där båda får plats. Det är också bevisat att våra hjärnor och vårt minne inte kan ta in eller hålla hur många saker som helst i huvudet samtidigt. Långa dagar med seminarier och föreläsningar är inte så effektivt som man tror. De har därför tagit de flesta av landets populäraste utbildningar och gjort dem digitala. Allt du behöver för att börja hos oss är en dator, mobil eller surfplatta.