Hörseltest för vuxna identifierar nedsatt hörsel

Då och då kan din läkare be dig att genomgå ett hörseltest. Men det innebär inte nödvändigtvis att du behöver oroa dig för att något är fel. Dessa test kan nämligen göras rent rutinmässigt för att läkaren ska säkerställa att din hörsel är vad den borde vara. Men de kan även utföras i vuxen ålder för att identifiera en eventuellt nedsatt hörsel. Därmed kan du även genomgå ett sådant test om du vill undersöka huruvida så är fallet med din hörsel eller ej.

För med åldern är det nämligen närmast oundvikligt att hörseln sakta men säkert blir lite sämre. Det blir inte minst allt mer sannolikt att så är fallet i och med stigande ålder. Till exempel har ungefär var sjunde vuxen person i åldern 45-64 år nedsatt hörsel i någon utsträckning. Men när man undersöker personer i 65-årsåldern eller äldre ökar denna andel istället till närmare var tredje. Därför är det inte särskilt konstigt att din läkare kan vilja göra ett hörseltest med jämna mellanrum.

Dessutom rekommenderar experter att vuxna personer låter testa sin hörsel ungefär var tionde år fram till 50 års ålder. Därefter kan det vara värt att intensifiera testandet och istället göra dessa tester med ungefär tre års mellanrum.

Därför kan du behöva eller vilja göra ett hörseltest

Du kanske misstänker att du har en nedsatt hörsel? Detta kan du bland annat misstänka om något av följande stämmer in på dig:

  • Kanske har du svårare att höra vad folk säger när de pratar med dig och det är många andra ljud runt omkring?
  • Eller så kanske du har blivit tillsagt att du har en väldigt hög ljudnivå på tv:n?
  • Det kan också vara så att du hör vissa specifika ljud sämre nu än vad du tidigare har gjort.

Då kan det tyvärr vara så att din hörsel har blivit nedsatt. Men det är långt ifrån alla som vet med sig att deras hörsel är sämre än vad den tidigare har varit. Du kanske inte ens märker av den gradvisa försämringen då förändringen kan gå väldigt långsamt. Därför är det viktigt att göra ett hörseltest med jämna mellanrum för att kontrollera hur det faktiskt står till med hörseln!